Tevjens Coin Design

Cache pen/cache penn

50 NOK
NO: Dette må være den beste vanlige pennen for en geocacher. Den skriver opp ned, i kulde/varme og på vått pappir.
Bruker selv kun disse pennene på cacheturer. Har signert en vanlig pappirlogg som lå og fløyt i en boks full av vann. Pennen er merket med "Geocaching".

Pga porto lønner det seg å kjøpe de sammen med noe annet.


ENG:
This must be the best regular pen for a geocacher. The writes upside down, in cold / heat and on the wet pappir. I'm using only these pens on my cache trips. Has written on a plain paper log that lay in a box full of water.
The pen is marked "Geocaching".

Because postage, it pays to buy them together with something else.